Wednesday, April 14, 2021

Termeni si conditii

TERMENI GENERALI

a. Acest site aparţine Eastern News LLC. Accesarea acestuia ori a oricărei părţi din el presupune acordul tacit al utilizatorilor cu termenii de mai jos.

b.Eastern News LLC poate schimba conţinutul site-ului la orice moment, poate aduce modificări de structură, conţinut şi accesibilitate, poate sista furnizarea informaţiilor pe site, fără un acord prealabil şi fără vreo notificare către utilizatori ori către terţe persoane.

  1. CONŢINUT

a. Toate materialele publicate pe www.StireaDeIasi.ro (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conţinut), inclusiv cele incluse in newsletter, sunt protejate de către dispoziţiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare – privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile şi indicaţiile geografice şi Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele şi modelele industriale. Lipsa menţiunii privind unele texte legale ori dispoziţii incidente nu duce la inaplicabilitatea acestora.

b. Site-ul şi conţinutul acestuia, inclusiv conţinutul din newsletter, sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum şi de dispoziţiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Utilizatorii nu pot copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg site şi/sau conţinutul acestuia, fără acordul scris al reprezentanţilor Eastern News LLC, acord exprimat contractual. Exploatarea este liberă, sub condiţia non-comercialităţii şi respectării termenilor impuşi de către StireaDeIasi.ro.

c. Orice formă de copiere, stocare, modificare şi/sau transmitere a conţinutului, inclusiv cel cuprins în newsletter, este expres interzisă, fără acordul prealabil şi scris al StireaDeIasi.ro.

d. StireaDeIasi.ro nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părţi din conţinut în orice mediu.

e. În cazul în care consideraţi că orice material publicat pe acest site de echipa redacţională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizaţi acest lucru printr-un mesaj trimis la una dintre adresele publicate pe site.

  1. DREPTURI DE AUTOR

a. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca şi tipări conţinut de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial. Pentru uzul comercial, este necesar acordul scris al reprezentanţilor Eastern News LLC, acord exprimat contractual.

b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului site-ului www.StireaDeIasi.ro, cu excepţia afişării pe ecranul unui computer personal şi imprimarea sau descărcarea, în scop personal şi necomercial, a anumitor documente sau informaţii explicit desemnate în acest scop, cu condiţia păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate şi condiţiile de utilizare ale documentelor sau informaţiilor respective. Condiţiile de folosire a conţinutului aparţinând Eastern News LLC în scop comercial vor fi explicit formulate prin intermediul acordurilor contractuale încheiate între Agenţie şi partenerii de afaceri.

c. StireaDeIasi.ro, logo-ul StireaDeIasi.ro şi www.StireaDeIasi.ro sunt proprietatea Eastern News LLC, niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al Eastern News LLC.

  1. RĂSPUNDERI

a. Utilizatorul este singurul responsabil atât faţă de terţi, cât şi faţă de StireaDeIasi.ro în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conţinutului. StireaDeIasi.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, şterge orice mesaj postat pe site, intrepretat la discreţia StireaDeIasi.ro ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.

b. Utilizarea site-ului reprezintă faptul că utilizatorul declară şi este de acord cu publicarea de către StireaDeIasi.ro a unui conţinut stabilit pe baza unor criterii proprii. Acest conţinut poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorinţele utilizatorului. Într-un astfel de caz, răspunderea StireaDeIasi.ro nu poate fi reţinută.

  1. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE StireaDeIasi.ro

a. Prin transmiterea de informaţii către StireaDeIasi.ro se înţelege furnizarea de către utilizator a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informaţii, fotografii, date, clipuri audio/video.

b. Transmiterea de informaţii către StireaDeIasi.ro echivalează cu acceptul acordat StireaDeIasi.ro ca liber de orice obligaţie privind achitarea unei plăţi şi/sau remuneraţii, ne-exclusiv şi pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod şi cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informaţii.

c. Totodată, prin transmiterea de informaţii către StireaDeIasi.ro, se prezumă acordul utilizatorului privind despăgubirea StireaDeIasi.ro şi/sau a terţilor ca urmare a existenţei/naşterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informaţii. StireaDeIasi.ro nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informaţii.

d. StireaDeIasi.ro nu îşi asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu instituţia. StireaDeIasi.ro se disociază de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secţiunea de comentarii.

  1. SECURITATE

StireaDeIasi.ro adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informaţiile personale ale utilizatorilor săi.

  1. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI

a. Conţinutul acestui site, inclusiv ştirile, cotaţiile, datele şi alte informaţii, este furnizat de StireaDeIasi.ro şi de către furnizorii săi de conţinut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat şi nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiţii sau produse.

b. StireaDeIasi.ro nu cere clienţilor săi informaţii personale prin intermediul unei corespondenţe nesolicitate de aceştia. Orice tip de corespondenţă care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informaţii personale trebuie considerat un fals şi raportat către StireaDeIasi.ro prin intermediul adreselor de mail publicate pe site

c. StireaDeIasi.ro şi furnizorii săi de conţinut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conţinutului oferit de site şi nici pentru orice acţiune care se bazează pe acest conţinut. StireaDeIasi.ro îşi declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateţii conţinutului furnizat de terţi sau a felului în care informaţia serveşte anumitor scopuri. Deşi StireaDeIasi.ro face toate eforturile pentru a obţine informaţii de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acurateţea informaţiilor furnizate de aceştia.

d. StireaDeIasi.ro îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza aceste condiţii în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.